Tamaar Mannroh (1974) has been working as a professional artist since 2000.

Imagining the internal perception and its reflections on, and observations of, the external world, is what permeates through her life.

The diversity of her studies (Academy of Fine Arts, Master in Education of Visual Arts and Art History, Art Therapy) offers her a solid reservoir of knowledge and expertise to visualize that which arises and is unspeakable.

Her themes (see: Inspiration) express themselves both in her own work as well as in the commisioned work on behalf of individuals and companies at home and abroad.

Her work is described as pure, powerful, delicate, raw and poetic; in short, as apparent contradictions which strengthen each other’s value in harmony.

 

Tamaar Mannroh (1974) is sedert 2000 werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar.

Het verbeelden van de interne belevingswereld alsmede haar reflecties op, en observaties van, de externe wereld lopen als een rode draad door haar leven.

De diversiteit van haar opleidingen (Academie Beeldende Kunsten, Master Docentenopleiding Beeldende Vormgeving en Kunstgeschiedenis alsmede Orthopedagogisch Beeldend Vormgever) biedt haar een gedegen reservoir aan kennis en kunde om hetgeen zich aandient en onzegbaar is, te verwezenlijken op doek.

Haar thematieken (zie: Inspiration) uiten zich zowel in haar vrije werk als in de door haar gerealiseerde werken in opdracht van particulieren en bedrijven in binnen- en buitenland.

Haar werk wordt omschreven als puur, krachtig, delicaat, rauw en poëtisch; kortom als ogenschijnlijke tegenstrijdigheden die elkaars waarde echter in harmonie versterken.


No part of this website or it's content may be used or reproduced in any form without the prior written approval by the artist

Tamaar Mannroh