HET GEHEEL IS EER EN MEER DAN SOM DER DELEN

 

 

60 X 100 X 5 cm

 

 

Het geheel is eer en meer dan de som der delen 

En de perceptie van de werkelijkheid

 

Onze perceptie van de werkelijkheid is niet de werkelijkheid maar onze eigen waarheid.

Het leven is, en het is jouw blik die er zingeving aan kan geven. 

Invulling gebeurt vanuit eigen perspectief en kan voor een ieder anders zijn. Men kan alleen voor zichzelf bepalen wat resoneert en dus van toepassing is. Dit omvat niet een willekeur van het leven. Integendeel. Echter het hogere doel gaat verder dan enkel onze perceptie daar een ieder met elkaar verbonden is. Elk met een eigen perceptie en waarheid. Dit wordt overstegen door het grote geheel dat meer is dan de som der delen. En in dit geheel is elk deel, elk wezen ook in zichzelf meer dan de som der delen bestaande uit ziel, geest, hoofd, hart en vorm. Wanneer men werkelijk trouw is aan de eigen bron, staat men in verbinding met alles en de ons allen omvattende bron en kan het een nooit ten koste van het ander gaan daar deze bron louter eenheid, en geen waarheid, omvat. Wanneer het simpelweg IS, bestaat er immers geen waardeoordeel. 

 


No part of this website or it's content may be used or reproduced in any form without the prior written approval by the artist

Tamaar Mannroh